Psychotherapie­praktijk Eduard Ninck Blok

Psychotherapie

Een psychotherapeut geeft hulp bij psychisch lijden: hij/zij helpt bij het verwerken en bewerken van nare en pijnlijke ervaringen. Hij helpt om bepaalde zaken anders te zien, anders te beoordelen of te ervaren. Mijn doel is om uw klachten te verminderen en uw functioneren te verbeteren.

Psychische klachten en problemen komen vaak voort uit oude gedragspatronen die een bepaalde betekenis en functie hebben in uw levensgeschiedenis. Hier weet van hebben is een goede eerste stap, maar er verandering in aanbrengen vraagt meer inspanning. Psychische klachten zijn bijvoorbeeld langdurige somberheid, rouw die niet lijkt af te nemen, minderwaardigheidsgevoelens, angsten, onzekerheid, stressklachten op het werk. Psychische problemen kunnen in kontakten met anderen ervaren worden: moeite met het leggen van kontakten, moeite met intimiteit, losmakingsproblemen, opvoedingsproblemen, seksuele problemen en partnerrelatieproblemen.

Op het terrein van de psychotherapie bestaan verschillende therapeutische modellen en benaderingswijzen. Voor de meeste mensen is het moeilijk om te bepalen bij welke therapeut de hulp het beste kan worden gevonden. Het is belangrijk om samen met de therapeut er achter te komen wat uw klachten betekenen en hoe ze eventueel samenhangen met u als persoon.

Dit lukt het beste als er sprake is van een goede werkrelatie tussen u als cliënt en uw psychotherapeut. Daar hoort onder andere bij dat u zich begrepen voelt en gaandeweg vertrouwen krijgt in de gang van zaken tijdens het psychotherapeutische contact.

Intake

In de eerste fase, de intake, zal ik samen met u in kaart brengen waar u veranderingen wenst. Aansluitend aan uw klachten en/of problemen zullen we gezamenlijk behandeldoelen formuleren. Ook zullen we kijken of het klikt tussen ons beiden. Als aan deze voorwaarden is voldaan dan kunnen we aan fase twee, de behandelfase, beginnen. Er is altijd ruimte om tussentijds te evalueren waar we mee bezig zijn en om behandeldoelen bij te stellen. Indien mogelijk zal ik u vertellen of de behandeling korter of langer gaat duren.

Over mij

Ik ben volgens mijn beroepscode verplicht om u met respect te behandelen en mijn werk zorgvuldig te doen. Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden, maar mag in intercollegiaal overleg zonder toestemming van mijn cliënt over diens behandeling spreken. Mijn collega's hebben dezelfde geheimhoudingsplicht.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen (LVVP). De LVVP-visitatie heb ik in 2015 gedaan. Ik ben in het BIG-register van de Overheid opgenomen. Als psychotherapeut ben ik gehouden aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

E.H.J. Ninck Blok
psychotherapeut

1e Weteringdwarsstraat 2
1017 TN Amsterdam
Telefoon: 06 5424 2992